Inschrijven

Porto Franco

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige, hij ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.” Daarnaast is Porto adviseur voor ondernemingsraden en auteur van het boek ‘Help ik heb een OR’ 

Geraldo Kumeling

Geraldo Kumeling is adviseur/trainer medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van gezonde arbeidsomstandigheden en werkbare arbeidsverhoudingen. Onlangs verscheen zijn boek met de titel ‘Invloed op besluitvorming’.

Nanny Landman

Nanny Landman is specialist op het gebied van Strategisch Vitaliteit Management. Met een achtergrond als arbo adviseur heeft zij zich meer en meer gespecialiseerd naar vitaliteit en het volhouden van nieuw gedrag. Zij is aangesloten bij Beroepsvereniging voor Vitaliteitsprofesionals, BovV. Haar ambitie is om organisaties te helpen naar de volgende fase om het vitaliteitsbeleid strategisch vorm te geven.